FAQ

1. Gdje mogu pronaći cijene kamping usluga?

Na stranici svakog pojedinog kampa može se pregledati i isprintati cjenik usluga kampiranja.

2. Može li se izvršiti rezervacija parcele ili kamping mjesta?

Da, rezervacije se vrše za sve vrste smještajnih jedinica u kampu. Osim on-line rezervacija se može izvršiti e-mailom, faksom ili telefonom.

3. Je li moguće rezervirati određenu parcelu?

Moguće je rezervirati određenu parcelu (broj i položaj), takva je rezervacija moguća samo e-mailom, faksom ili telefonom. Kako je potrebno izvršiti provjeru raspoloživosti, odgovor na rezervaciju šaljemo u roku od 3 dana od upita.

4. Koja je razlika među pojedinim vrstama smještajnih jedinica u kampu?

Smještajne jedinice označene kao «parcela» (tipovi: Superior; morska strana; parcela) označene su brojevima u kampu i na planu kampa. Prosječna je veličina parcele 90 – 100 m2. Pojedine su parcele, zbog konfiguracije zemljišta ili stabala, manje od 90m2, te je kod rezervacije potrebno napomenuti ukoliko je kamping vozilo većih dimenzija. Osim u kampu, parcele su označene brojevima i na tiskanom planu kampa. Plan kampa služi samo za orijentaciju, veličina parcele ucrtane na planu ne označava njenu površinu, već samo položaj.

Kamping mjesto je prostor za kampiranje koji nije označen brojem, gost može koristiti 100 m2 kamping prostora. Kamping mjesto ima priključak struje koji je, kao i kod parcela, uključen u cijenu usluge.

5. Ima li u kampu uvijek raspoloživih mjesta za goste koji dolaze bez rezervacije?

Kampovi Maistra d.d. su velikog kapaciteta, no svejedno dolazi do kompletne popunjenosti u vrhu sezone (sredina srpnja – sredina kolovoza). Rezervacija se preporučuje za bilo koji period boravka, a posebice za glavnu sezonu.

6. Kako doći do kampova – GPS kodovi?

Valkanela - 45°9'54''N 13°36'29''E
Porto Sole - 45°8'31''N 13°36'7''E
Koversada - 45°8'32''N 13°36'20''E
Amarin - 45°6'19''N 13°37'17''E
Polari - 45°3'34''N 13°40'24''E
Veštar - 45°3'22''N 13°40'58''E

7. Odabir parcele kod dolaska

Gostima s rezervacijom broj smještajne jedinice dodjeljuje recepcija, ukoliko nije prethodno rezerviran i od strane rezervacijskog ureda potvrđen određeni broj parcele. Gosti bez rezervacije mogu odabrati smještajnu jedinicu (parcelu ili kamp mjesto) unutar raspoloživih na dan dolaska. Popis raspoloživih parcela dobit ćete na recepciji / rampi.

8. Osobni dokumenti

Gost je dužan kod dolaska na recepciji / rampi predati putne isprave svih gostiju koji će boraviti u kampu.

9. Može li se u kamp ući tijekom noći?

Promet automobilima za vrijeme noćnog mira nije dozvoljen.

Preporučujemo dolazak najkasnije do 22 sata. U slučaju kasnijeg dolaska gost može prvu noć prenoćiti na parkiralištu pored ulaza u kamp.

10. Udaljenost struje i vode do parcele / kamping mjesta

Sve parcele i kamping mjesta imaju priključak struje. Maksimalna udaljenost ormarića za priključak struje je 20m. Slavine za vodu nalaze se nedaleko od parcela.

Priključak na vodu i odvod imaju određene parcele tipa Superior.

11. Može li se u kampu iznajmiti bicikle i druge sportske rekvizite?

Kampovi nude brojne sportsko-rekreativne sadržaje, kao što je tenis, najam plovila bicikala i sl. Popis sadržaja svakog kampa naveden je na njegovoj web stranici.

U okolici kampova nalaze se označene i uređene biciklističke staze, kartu je moguće dobiti na recepciji ili u turističkom uredu.

12. Zdravstvena zaštita gostiju u kampovima

Turističke ambulante u Vrsaru nalaze se na ulazu kampova Valkanela, KoversadaPolari i Porto Sole. Gosti iz kampova u Rovinju upućuju se u rovinjsku gradsku ambulantu u centru.

13. Mogu li u kamp ući dnevni posjetitelji?

Ulaz dnevnim posjetiteljima moguć je samo pješice (vozilo se može parkirati na parkiralištu ispred ulaza u kamp), uz plaćanje ulaznice.

14. Perilice za rublje i sušilice rublja

U kampovima gosti mogu koristiti perilice i sušilice rublja. Uređaji rade na žetone, prodaja žetona je na recepciji.

pix